Sản xuất Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 04/2015

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục co cụm lại trong tháng 04 với chỉ số PMI sơ bộ từ HSBC giảm tới mức thấp 12 tháng với 49.2 điểm.

Chỉ số này giảm từ 49.6 điểm của tháng 03, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp, nhưng lại có một sự cải thiện trong đơn hàng xuất khẩu mới lần đầu tiên của từ tháng 01.

Chỉ số PMI của HSBC cho thấy giá đầu vào và đầu ra giảm với tốc độ nhanh hơn trong tháng 04, trong khi mức tồn kho thép thành phẩm lại giảm với tốc độ chậm hơn.

Nhận xét về kết quả PMI tháng 03, Annabel Fides, nhà kinh tế học thuộc Markit, cơ quan thực hiện khảo sát cho HSBC, cho biết tình hinh nhu cầu khá yếu cũng được nhấn mạnh bởi sức ép giảm phát mạnh hơn trong lĩnh vực này”.

Giá HRC Trung Quốc bình quân tương đương 383 USD/tấn trong tháng 03, đây là mốc thấp nhất hàng tháng kể từ tháng 10/2005, do nhu cầu từ các lĩnh vực tiêu thụ thép trực tiếp suy yếu chẳng hạn như sản xuất. Sản xuất chiếm khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ thép của cả nước, trong đó có đóng tàu và chế tạo ô tô.