Đá mài

5/5 - (1 bình chọn)

Đá cắt A350 Đá cắt 150, Đá cắt d100 – Đá mài 150 đá mài d100 . Đá cắt – đá mài Hải Hương chất lượng cao được người tiêu dùng tin tưởng

Đá cắt A 350   :      28.500 / viên
Đá cắt D 100   :         6.500 / viên
Đá cắt D 150    :        13.500 / viên

Đá mài D 150     :      11.500 / viên
Đá mài D 100     :      6.500 / viên