Bảng giá thép vật tư tháng 04/2015

     Bảng giá thép vật tư phụ giá rẻ tháng 04 năm 2015


Dây thép buộc 1ly                     : 13.300
Đinh 3                                       :  12.800
Đinh 5                                       : 12.100
Đinh 7                                       : 11.700
Đinh 10                                     : 11.600
Đinh 12                                     : 11.600

Dây mạ 1,5mm     : 14.100
Dây mạ 2mm        : 13.600
Dây mạ 3mm        : 13.500
Dây mạ 4mm        : 13.400
Dây mạ 5mm        : 13.300

Dây thép gai         : 15.200
Dây gai NĐ           : 16.600

Lưới thép b40     : 15.200
Lưới B40 NĐ       : 16.600

Que hàn  3,2mm        : 17.100
Que hàn  2,5mm        : 18.500

Đinh bê tông               : 24.000

Thép V 4, V5                : 11.500
Thép vuông                  : 11.300
Thép cuộn TQ                :11.000

Dây thép đen và dây bọc nhưa vui lòng liên hệ trực tiếp :

 0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : quanly1509@gmail.com
Web   : dayluoithep.com

Xin chân thành cảm ơn.