Báo giá thép vật tư tháng 06/2015

Rate this post

Bảng giá thép vật tư phụ giá rẻ tháng 06 năm 2015

Dây thép buộc 1ly                        : 11.900
Đinh 3                                        : 11.700
Đinh 5                                        : 11.100
Đinh 7                                        : 10.700
Đinh 10                                      : 10.400
Đinh 12                                      : 10.400

Dây mạ 1,5mm                                        : 13.800
Dây mạ 2mm                                           : 13.500
Dây mạ 3mm                                           : 13.200
Dây mạ 4mm                                           : 13.100
Dây mạ 5mm                                           : 13.000

Dây thép gai                                       : 13.400
Dây gai Nam Định                                 : 15.400

Lưới thép b40                      : 15.000
Lưới B40 NĐ                        : 16.200

Que hàn 3,2mm                            : 17.100
Que hàn 2,5mm                            : 18.500
Que hàn ( chịu lực ) 3,2 mm               : 23.500

Đinh bê tông                                  : 23.500
Thép cuộn TQ                                     :10.500

Đá cắt A 350   :      28.500 / viên
Đá cắt D 100   :         6.500 / viên
Đá cắt D 150    :        13.500 / viên

Đá mài D 150     :      11.500 / viên
Đá mài D 100     :      6.500 / viên

Thép V2, V3,                            ( Phone : 0935.568.658)
Thép V3 Mỏng                     6 > 8 kg          :     11.500 

V4, V5                                             :    10.900
V6, V7                                       ( Phone : 0935.568.658)

Nẹp ( Lập là )         1 và 2                     : 10.500
Nẹp ( Lập là )          3                            : 10.700
Nạp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m          : 12.500
Thép vuông đặc Từ  8  > 22         :        10.400
Thép tròn phi 10 > 25                :       10.900  (  Phone : 0935.568.658)
Thép hình U 8                                 : 12.700

Dây thép đen phi 1 > 10                    ( Phone  : 0935.568.658)
Dây bọc nhưa                                      ( Phone  : 0935.568.658)

CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : quanly1509@gmail.com
Web : dayluoithep.com

Xin chân thành cảm ơn.

Tags: