Báo giá thép tháng 07 / 2015

Rate this post

Bảng giá thép vật tư phụ giá rẻ tháng 7 năm 2015

Dây thép buộc 1ly                            : 11.000
Đinh 2                                                : 12.600
Đinh 3                                                 : 11.200
Đinh 5                                                 : 10.500
Đinh 7                                                 : 10.300
Đinh 10                                              : 10.200
Đinh 12                                              : 10.200

 

Dây mạ 1,5mm                                        : 13.000
Dây mạ 2mm                                           : 12.500
Dây mạ 2,7 mm                                       : 11.700

Dây mạ 3mm                                           : 11.700
Dây mạ 4mm                                           : 11.700
Dây mạ 5mm                                           : 11.700

Dây thép gai                                                  : 12.600
Dây gai Nam Định                                       : 14.500

Lưới thép b40                                         : 14.000
Lưới B40 NĐ                                           : 16.000

Que hàn 3,2mm                                           : 16.500
Que hàn 2,5mm                                          : 18.000
Que hàn ( chịu lực ) 3,2 mm               : 23.500

Đinh bê tông                                            : 23.500
Thép cuộn TQ                                     :10.000

Đá cắt A 350   :      28.500 / viên
Đá cắt D 100   :         6.500 / viên
Đá cắt D 150    :        13.500 / viên

Đá mài D 150     :      11.500 / viên
Đá mài D 100     :      6.500 / viên

Thép V2 Ngắn dài                                                                    : 10.800
Thép V3 Mỏng + trung        5  >   8 kg                                  : 10.800

Thép V4 mỏng + dày     8,2 kg > 15kg                                  : 9.900
Thép  V5 Mỏng + dày    13 kg > 21 kg                                    :  9.900
Thép V6                            25 kg                                               :  10.000
Thép V63x63x5              29 kg                                                : 9.900

Thép V7x7x5                   33 kg                                                : 10.200
Thép V 75x75x5              37kg                                                : 10.200
Thép V 75x75x8               53kg                                               : 10.200

Nẹp ( Lập là )         1 và 2                                         : 9.900
Nẹp ( Lập là )          3                                                : 10.200
Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m                            : 12.000
Kích thước sắt hộp, thép vuông đặc Từ  8  > 22                                 : 9.900

 

Thép tròn phi 10 > 32          : 9.900  CHẶT KÍCH CỠ THEO YÊU CẦU(  Phone : 0935.568.658)
Thép hình U 8                       : 11.700
Thép Hinh U 100  nặng 46 kg    :  11.600
Thép hình U 140 nặng  65 kg     : 11.900

Dây thép đen  1mm > 10mm                    ( Phone  : 0935.568.658)
Dây bọc nhưa                                      ( Phone  : 0935.568.658)

CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : dayluoithep6688@gmail.com
Web : dayluoithep.com

Xin chân thành cảm ơn.