Bảng bazem thép hình V

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP HIỆP NGHĨA xin gửi tới quý khách hàng bảng bazem thép hình .

  • Chủng loại

Thép
  Hình 
    V
Khối lượng (kg/m) Tiết diện
(cm2)
25x25x4 1.450 1.850
30x30x3 1,360 1,740
30x30x4 1,780 2,270
40x40x3 1,850 2,350
40x40x4 2,420 3,080
40x40x5 2,970 3,790
50x50x4 3,060 3,890
50x50x5 3,770 4,800
50x50x6 4,470 5,690
63x63x5 4.810 6.130
63x63x6 5.720 7.280
70x70x5 5.380 6.860
70x70x6 6.380 8.130
70x70x7 7.380 9.400
75x75x6 6.850 8.730
75x75x8 8.990 11.400
80x80x6 7.340 9.340
80x80x8 9.530 12.300
80x80x10 11.900 15.100
90x90x7 9.610 12.200
90x90x8 10.900 13.900
90x90x9 12.000 15.500
90x90x10 15.000 17.100
100x100x8* 12.200 15.500
100x100x10* 15.000 19.200
100x100x12* 17.800 22.700
120x120x8* 14.700 18.700
120x120x10* 18.200 23.200
120x120x12* 21.600 27.500
125x125x10* 22.600 24.200
125x125x12* 23.000 28.700
150x150x10* 23.000 29.300
150x150x12* 27.300 34.800
150x150x15* 33.800 43.00

Bảng Tra Trọng Lượng Thép Chữ V

Bảng Tra Trọng Lượng Thép Chữ V

 

Tin Liên Quan