Tag: dây thép cắt kích cỡ 2022

Dây thép chặt kích cỡ D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12

Dây thép chặt kích cỡ theo yêu cầu  ( Dây thép đen 2mm , 3mm [...]