Báo Giá Thép Vật Tư Các Loại Tháng 05

Rate this post

Bảng giá thép vật tư phụ giá rẻ tháng 05 năm 2015

Dây thép buộc 1ly                     : 12.500
Đinh 3                                        : 12.700
Đinh 5                                        : 12.000
Đinh 7                                        : 11.600
Đinh 10                                      : 11.500
Đinh 12                                      : 11.500

Dây mạ 1,5mm                                        : 14.100
Dây mạ 2mm                                           : 13.600
Dây mạ 3mm                                           : 13.500
Dây mạ 4mm                                           : 13.400
Dây mạ 5mm                                           : 13.300Dây thép gai                                       : 14.100

Dây gai Nam Định                           : 15.900

Lưới thép b40                      : 15.200
Lưới B40 NĐ                        : 16.600

Que hàn 3,2mm                            : 17.100
Que hàn 2,5mm                            : 18.500

Đinh bê tông                                  : 24.000
Thép cuộn TQ                                :11.000

Thép V2, V3,                            ( Phone : 0935.568.658)
V4, V5                                             :    11.700
V6, V7                                       ( Phone : 0935.568.658)
Thép vuông đặc Từ  8  > 22         :   10.900
Thép tròn phi 10 > 25                        (  Phone : 0935.568.658)
Thép hình U 8                                 : 12.700

Dây thép đen phi 1 > 10                    ( Phone  : 0935.568.658)
Dây bọc nhưa                                      ( Phone  : 0935.568.658)

CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
0906.235.756 —————–0935.568.658
Email : quanly1509@gmail.com
Web : dayluoithep.com

Xin chân thành cảm ơn.